×
 

Onderstaand treft u een overzicht van onze sprekers, klik op de naam van een spreker voor meer informatie.

 •    Micha Aarts, Financieel coach

  Micha Aarts is sinds 2009 werkzaam als financieel coach. Dit doet zij als zelfstandig ondernemer. Dagelijks adviseert zij werkgevers over personeel met schulden en coacht zij medewerkers met financiële zorgen. Zij weet als geen ander wat financiële problemen met mensen doen en met welke dilemma's mensen te maken krijgen. Daarnaast is zij als trainer en Nibud-coach verbonden aan het Nibud. Na afronding van haar HBO-opleiding heeft Micha haar sporen verdiend in de financiële dienstverlening en communicatie, onder andere in de uitzendwereld. Ze heeft zich verder ontwikkeld als financieel coach en trainer. Daarnaast heeft Micha de opleidingen tot schuldhulpverlener (Kiwa geregistreerd), coach en belastingconsulent afgerond.
  •    Dirk Bollen, Strategie consultant

   Dirk Bollen is strategie consultant bij Alliander. Alliander is een Netbeheerder voor elektriciteit en gas en aanjager van de Energietransitie. Dirk heeft bij vele energiebedrijven gewerkt op grensval van IT en Business. Het idee en de uitwerking van het concept prepaid energie, zoals nu wordt getoetst in Nederland, is van Dirk. Hij is verantwoordelijk voor de opzet en realisatie van de pilots en evtentuele vervolg daarvan.
  •    Jasja Bos, Senior wetenschappelijk medewerker 

   Jasja Bos Binnen het kenniscentrum van het Nibud houdt hij zich voornamelijk bezig met koopkracht van huishoudens, betaalbare woonlasten en referentiecijfers over de bestedingen van huishoudens. Naast het inzichtelijk maken van de koopkrachteffecten van landelijke en gemeentelijke beleidsmaatregelen, richt hij zich ook op de koopkracht van specifieke doelgroepen, zoals huishoudens met een minimuminkomen of huishoudens met extra zorgkosten. Hij is daarom op de hoogte van diverse regelingen die van invloed zijn op het inkomen van huishoudens. Deze regelingen zitten net als de referentiecijfers verwerkt in de Rekenprogramma’s van het Nibud waar hij inhoudelijk voor verantwoordelijk is. Daarnaast houdt hij zich bezig met het adviseren over betaalbare woonlasten. Koopkracht en bestedingen van huishoudens vormen de basis van berekeningen op het gebied van een betaalbare huur of hypotheek.
   •    Lisa Brüggen, Hoogleraar Financiële Dienstverlening

    Lisa Brüggen is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE). Verder is zij lid in de Raad van Toezicht van het NIBUD. Zij is een internationaal erkend expert in dienstenmarketing, financiële dienstverlening en pensioencommunicatie. Ze heeft verschillende prijzen ontvangen, waaronder de Emerging Scholar Award van de American Marketing Association. Ook verkreeg ze NWO- en Netspar-beurzen voor haar onderzoek naar pensioencommunicatie en de vraag hoe men zich beter kan voorbereiding op het naderende pensioen. Haar werk werd gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften, zoals het Journal of Marketing. Ze deelt haar bevindingen graag op een toegankelijke manier met een breder publiek.
    •    Anna van den Boogaard, Coördinator thema armoede & schulden

     Anna van den Boogaard is coördinator thema armoede & schulden bij Stichting Lezen & Schrijven. Zij houdt zich bezig met verschillende projecten op het gebied van laaggeletterdheid en armoede & schulden. Deze problematiek is namelijk sterk met elkaar verbonden. Zo is zij bijvoorbeeld projectleider van het project ‘Voor ’t zelfde geld uit de schulden’, waarin grote schuldeisers hun werkwijze aanpassen om laaggeletterden met (dreigende) schulden te herkennen en door te verwijzen naar een geschikt scholingsaanbod. Daarnaast is zij sinds 2010 gemeenteraadslid met o.a. de onderwerpen Werk & Inkomen in haar portefeuille in de gemeente Leiden.
     •    Arjan van Dooren, Coördinator GedragsLab

      Arjan van Dooren coördineert bij De Volksbank (moederbedrijf van ASN, SNS, BLG en RegioBank) de activiteiten van het GedragsLab. Het GedragsLab is opgericht met als doel om beter te begrijpen hoe mensen afwegingen maken rond thema’s zoals financiële weerbaarheid en duurzaamheid. Zelf ziet hij een GedragsLab niet als een centrale afdeling. Het is vooral een ‘beweging’ in de organisatie om inzichten uit de gedragswetenschappen concreet toe te (kunnen) passen. Met als uiteindelijke doel om dienstverlening te bieden waar mensen echt behoefte aan hebben.
      •    Bram Drewes, Directeur klantreis

       Bram Drewes is fgestudeerd in de Rechten (UvA), maar heeft direct na het afstuderen de stap gemaakt naar het bedrijfsleven. Bram zit sinds een paar jaar in het directieteam van Nuon BtC NL met als verantwoordelijkheid “Klantreis optimalisatie”. Bram is samen met zijn team verantwoordelijk voor 2 miljoen blije consumenten. Nuon heeft als ambitie “de meest aanbevolen energieleverancier van Nederland te worden” en in deze rol is hij dan ook verantwoordelijk voor de implementatie van het klant gedreven veranderen van de Nuon organisatie.
      •    Corinne van Gaalen, Senior wetenschappelijk medewerker

       Corinne van Gaalen, werkt sinds 2007 bij het Nibud als sr. wetenschappelijk medewerker. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek voor en advies aan gemeenten. Daarnaast is zij betrokken bij het brede scala van ander onderzoek, dat door het Nibud wordt verricht vanuit de eigen missie of in opdracht van derden. Sparen, lenen, uitgeven: hoe gaan we met ons geld om en waarom doen we dat zo? Verschillende partijen zoals banken, verzekeraars, financieel adviseurs, maar ook de gemiddelde consument, zijn hier vanuit hun eigen motieven benieuwd naar. Ook aan dit soort onderzoeken levert zij een bijdrage.
       •    Roxanne van Giesen, Onderzoeker consumentengedrag

        Roxanne van Giesen werkt bij CentERdata als onderzoeker bij de unit Consumentenonderzoek van de afdeling Kwantitatieve Analyse. Ze is als onderzoeker en projectleider betrokken bij diverse projecten op het gebied van consumentengedrag. Centraal staat de vraag hoe consumenten beslissingen nemen en keuzes maken. Roxanne heeft diverse projecten voor de Europese Commissie uitgevoerd en voor verschillende Ministeries en bedrijven. Bijvoorbeeld, hoe gedragsinterventies zorgen voor duurzame voedselkeuzes en energiebesparingen. Roxanne studeerde in 2010 af in de Research Master Sociale en Gedragswetenschappen aan Tilburg University (sociale en economische psychologie). Na haar studie is ze promotieonderzoek gaan doen bij de Wageningen Universiteit naar attituden van consumenten ten aanzien van onbekende dingen, zoals nanotechnologie.
       •    José Hendriksen, Directeur 

        José Hendriksen is directeur van Stimulansz. Stimulansz draagt met toonaangevende kennis, vakmanschap en innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal domein. Hiervoor werkte ze als algemeen directeur bij FNV Bondgenoten en bij de gemeente Groningen. Naast het werk bij Stimulansz is José commissaris bij Sité woondiensten in Doetinchem, toezichthouder bij IVN (Instituut voor natuureducatie) en boardmember bij de internationale organisatie Foundation for Environmental Education.Namens Stimulansz zit ze in de raad van toezicht van JIM (jouw informele mentor); een alternatief voor uithuisplaatsing van jongeren.
       •    Anne-Greet Keizer, Wetenschappelijk medewerker 

        Anne-Greet Keizer is senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR, en als projectcoördinator verantwoordelijk voor het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Tevens is zij International liaison van de WRR en in die functie onderhoudt ze samen met de voorzitter en de directeur de internationale contacten van de WRR. Ze studeerde Bestuurskunde en Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de WRR droeg Anne-Greet Keizer o.a. bij aan de projecten Maatschappelijke scheidslijnen, (On)gelijkheid in gezondheid, en Cultuurbeleid.
      •    Tamara Madern, Lector 'Schuldpreventie en Vroegsignalering'

       Tamara Madern is lector schuldpreventie en vroegsignalering & Zelfstandig onderzoeker en adviseur aan de Hogeschool Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam. Tamara haar specialismen: Vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening, preventieprojecten, gedragsverandering, educatie aan jongeren en onderzoek en trainingen op deze terreinen. Samen met dr. Nadja Jungmann is zij verantwoordelijk voor het lectoraat Schulden en Incasso. Haar onderzoek richt zich op financieel gedrag van burgers en de invloed die dat heeft op schuldenproblematiek. Tamara houdt haar voornamelijk bezig met schuldpreventie en als belangrijk onderdeel daarvan vroegsignalering. Tevens is zij zelfstandig adviseur en trainer bij Tamara Madern Advies.
      •    Arnoud Plantinga, Promovendus

       Arnoud Plantinga is promovendus in de sociale psychologie aan Tilburg University. Hij onderzoekt de psychologie van armoede.
      •    Natasja Popma, Financieel coach

       Natasja Popma gaat als financieel coach in een begeleidingstraject van een medewerker uit van zijn/haar potentieel en ondersteunt hem/haar bij het halen van de zelfgekozen doelen. Het is haar passie mensen zo te coachen dat zij zelf weer het (financiële) stuur in handen hebben. Natasja is niet klaar als de (financiële) problemen opgelost zijn, maar als de mensen zelf verder kunnen.
      •    Marijke Roskam, Presentatrice BNR

       Marijke Roskam presenteert bij BNR niet alleen het nieuws, maar ook programma's over (sociale) innovaties, BV Nederland en de arbeidsmarkt. ‎Daarnaast leidt ze congressen en sessies over thema's als de Participatiewet en de zorg. Ze vraagt kritisch door, is energiek en enkel tevreden als deelnemers met nieuwe inzichten en inspiratie de zaal verlaten.
      •    Gea Schonewille, Wetenschappelijk medewerker

       Gea Schonewille werkt als wetenschappelijk medewerker bij het Nibud en houdt zich vooral bezig met de het financiële gedrag van consumenten en schuldenproblematiek. Ze studeerde economische psychologie aan de Universiteit Tilburg. In haar onderzoek staat het irrationele en onbewuste gedrag van mensen centraal. Door onderzoek te doen naar dit gedrag kunnen interventies ontwikkeld worden die mensen helpen om gezonde keuzes te maken.
      •    Anna van der Schors, Senior wetenschappelijk medewerker

       Anna van der Schors is sr. wetenschappelijk medewerker bij het Nibud. Naast kwantitatief onderzoek naar het geldgedrag van Nederlanders, richt ze zich binnen het Nibud op de implicaties van fiscale wet-en regelgeving, sociale zekerheid en pensioenwetgeving voor de consument nu én in de toekomst. Ze ‘vertaalt’ beleid naar informatie en tools waarmee de consument grip krijgt op zijn financiële situatie op de langere termijn, bijvoorbeeld via de Pensioenschijf-van-vijf en de BufferBerekenaar.
      •    Mirre Stallen, Senior Researcher & Assistant Professor

       Mirre Stallen is universitair docent bij het instituut Psychologie van de Universiteit Leiden en senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de mentale processen die ten grondslag liggen aan gedrag. Centraal in haar werk staat het verbinden van wetenschap en praktijk. In haar onderzoek combineert zij methoden uit verschillende disciplines, waaronder de neurowetenschappen, psychologie en economie. Mirre Stallen is afgestudeerd in de Cognitieve Wetenschappen aan de UvA (cum Laude) en gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2013). Zij werkte als postdoctoraal onderzoeker bij Stanford University in de Verenigde Staten (2015-2017) en bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2013-2015).
      •    Marc van der Steeg, Senior Adviseur

       Marc van der Steeg is
      •    Sijbrand Tieleman, Co-founder Peaks

       Sijbrand Tieleman is sinds 2016 een van de oprichters van Peaks, de app die geld opzij zetten en beleggen eenvoudig maakt. Sijbrand heeft zijn opleiding gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna is hij als consultant gaan werken bij diverse organisaties. De laatste 10 jaar was Sijbrand werkzaam bij Virtual Affairs.
      •    Arjan Vliegenthart, Wethouder 

       Arjan Vliegenthart is wethouder voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West. Hij was sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken. Vliegenthart was tevens lid van het landelijk partijbestuur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Bij het bureau deed hij met name onderzoek naar de sociaal-economische hervormingsagenda en internationale ontwikkelingen.
      •    Minou van der Werf, Wetenschappelijk medewerker

       Minou van der Werf houdt zich als onderzoeker bij het Nibud bezig met het verklaren van financieel gedrag. Waarom maken mensen bepaalde keuzes? En hoe kunnen we (wetenschappelijke) inzichten gebruiken om mensen te helpen op het gebied van financiën? Vanuit haar achtergrond in de sociale psychologie is zij vooral geïnteresseerd in het financieel gedrag van mensen. Waarom maken mensen bepaalde (irrationele) financiële keuzes? En, nog belangrijker, hoe kunnen we mensen helpen en motiveren betere keuzes te maken? Op welke manier kunnen we ze het juiste steuntje in de rug geven? Binnen het Nibud houdt zij zich daarmee bezig. Daarnaast houdt zich ook bezig met het kennisgebied jongeren en financiële educatie. Om jongeren financieel weerbaar en zelfredzaam te maken, is het belangrijk dat zij leren omgaan met geld. Vroeg geleerd is oud gedaan, ook bij financiën!
       Sinds begin 2015 is zij onder de Nibud-leerstoel ‘ Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag’ als buitenpromovenda gestart aan de Universiteit van Leiden. Samen met prof. dr. Wilco van Dijk kijkt zij naar hoe we de financiële zelfredzaamheid van mensen kunnen bevorderen met inzichten uit de gedragswetenschappen.
      •    Gerjoke Wilmink, Directeur-bestuurder 

       Gerjoke Wilmink is directeur-bestuurder van het Nibud. Eerder was ze onder meer directeur bij de Woningraadgroep BV, uitgever bij de SDU en adjunct hoofdredacteur van de Staatscourant. Namens het Nibud is Gerjoke adviesraadslid bij de NVVK en lid van de stuurgroep van Wijzer in Geldzaken. Daarnaast is ze toezichthouder bij het Nationaal Fonds Kinderhulp, commissielid bij de Reclame Code Commissie en lid adviesraad NTR.
      •    Dr. Andreas Wismeijer, Psycholoog

       Dr. Andreas Wismeijer heeft psychologie gestudeerd aan Tilburg University. Na een periode van 7 jaar te hebben gewerkt als onderzoeker en docent aan de Autonome Universiteit van Barcelona is hij in 2008 in Tilburg gepromoveerd op een proefschrift over de psychologische gevolgende van het hebben van emotioneel belastende geheimen. Wismeijer is nog steeds verbonden aan Tilburg University en Nyenrode Business Universiteit en onderzoekt de rol die persoonlijkheid speelt bij het functioneren van financieel professionals.
      •    Job van Wolferen, Toezichthouder 

       Job van Wolferen is toezichthouder bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Door middel van kennis in gedragswetenschappen verbetert hij de effectiviteit en efficiency van het toezichthouden.