×
 

 • 1.1 Evil nudges en sludge
  Handvatten

  Nudging is een mooi instrument om gewenst gedrag te stimuleren. Maar het kan het ook voor slechte uitkomsten ingezet worden; evil nudges. Wat voor soorten evil nudges zijn er? Welke trucs halen gehaaide marketeers uit? Waar ligt de grens: wanneer is iets (bona fide) verleiding en wanneer misleiding? En wanneer wordt nudge sludge, oftewel: wanneer leidt nudging tot ongewenste uitkomsten? Een sludge is vaak extra frictie, een hogere drempel. Soms kan extra frictie juist positief zijn, bijvoorbeeld bij het ontmoedigen van ongewenst gedrag, of om juist de automatische piloot even uit te schakelen. Alleen: hoeveel frictie is optimaal? Welke fouten door ontwerp van de keuze-omgeving accepteren we en hoe wegen we de verschillende soorten fouten tegen elkaar af?

   

  Wilte Zijlstra, Supervision Officer bij AFM
  mojoimagealt-7010-alt
 • 1.2 Eigen schuld, dikke bult! Wat betekent dat in je werk?
  Praktijkvoorbeeld

  Hoe kijkt u aan tegen een werknemer met schulden? Ervaar dat uw oordeel o.a. gekleurd wordt door uw functie binnen een organisatie en de informatie die u over de medewerker heeft. Aan de hand van een reële casus van de Nibud-coach kijkt u vanuit verschillende gezichtspunten naar de medewerker met financiële problemen. En krijgt u handvatten om hier in de praktijk mee om te gaan.

   

  Micha Aarts, Trainer en budgetcoach Nibud
  mojoimagealt-7016-alt
 • 1.3 PSD2: Wat zijn de (on)mogelijkheden van toegang tot iemands bankrekening(en) 
  Verdieping

  De Europese betaalrichtlijn PSD2 is van start gegaan. Met PSD2 kunnen consumenten bedrijven toegang geven tot hun betaalgegevens en zo gebruik maken van veel nieuwe diensten. Er is veel verwarring over de mogelijkheden en gevolgen hiervan. Betaaltransacties van consumenten bevatten nl. zoveel informatie dat banken en bedrijven een uitgebreid financieel én sociaal profiel kunnen samenstellen. Wat is iemands liquiditeit, solvabiliteit of vrij besteedbaar inkomen? Hoe vaak staat iemand rood? Zijn er betalingsproblemen? Maar ook: wat zijn potentiële besparingen? Voor consument en dienstverlener razend interessante informatie waarop hij/zij actie kan ondernemen. A.d.h.v. een aantal cases geef ik inzicht in de mogelijkheden van het analyseren banktransacties.

   

  Bart den Hollander, Directeur Invers
  mojoimagealt-7012-alt
 • 1.4 Vrijwilligers: hun aanpak, ervaringen en wensen
  Handvatten

  Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten. Ze hebben één doel: hulpvragers ondersteunen. In deze workshop kijken we met elkaar naar de rol van vrijwilligers en de noodzaak van zowel goede ondersteuning als samenwerking met beroepskrachten. Aan de hand van een casus kijken we naar een aantal aspecten over het contact tussen hulpvrager, vrijwilliger en beroepskrachten uit de schuldhulpverlening, het wijkteam en het maatschappelijk werk.

   

  Drs. Jansje van Middendorp, Wetenschappelijk medewerker LSTA
  Mr. AnneMieke Sprenger, Coördinator LSTA
  mojoimagealt-7044-alt

  mojoimagealt-7018-alt
 • 1.5 Hoe maakt u het verschil?
  Praktijkvoorbeeld

  In deze workshop bewandelen we het pad van Julian. Julian is nu 21 jaar en zit al drie jaar in de schulden, maar hoe is hij daar gekomen? We doorlopen verschillende fases in zijn leven, van zijn eerste bijbaan tot het moment waarop hij 18 wordt. Wat waren valkuilen? In welke mate kreeg hij ondersteuning van instanties zoals gemeente, school, jongerenwerk of verzekeraar? Wat vindt u? Welke steun kunt u een jongere als Julian op belangrijke momenten geven? Hoe kunt u in uw rol het verschil maken voor Julian en andere jongeren zoals hij?

   

  Anne-Mart Kuipers, Adviseur gemeenten Nibud
  Jos Heijhuurs, Adviseur Diversion
  mojoimagealt-7026-alt

  mojoimagealt-7028-alt
 • 1.6 Meer financiële rust en ruimte voor Haagse burgers 
  Handvatten


  Leer van de eerste ervaringen uit de pilot in Den Haag met het Vaste Lasten Pakket!

  Het Vaste Lasten Pakket zorgt voor meer financiële ruimte en minder kopzorgen. Vaste lasten worden direct na ontvangst van het inkomen centraal geregeld. Zo hebben leveranciers meer betalingszekerheid en kunnen ze de deelnemer financieel voordeel bieden. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: voordeel voor de deelnemers én voordeel voor de leveranciers. Het Vaste Lasten Pakket wordt vanaf maart 2019 getest in de Haagse regio, in nauwe samenwerking met Gemeente Den Haag en Schuldenlab070.

   

  Kim Jochemsen, Service Design Consultant Purpose
  mojoimagealt-7014-alt
 • 1.7 Effectieve brieven: hoe zorg je ervoor dat je brief aanzet tot betaalgedrag?
  Praktijkvoorbeeld


  Sommige studenten missen de eerste terugbetaling van hun studielening. Als ze niet in actie komen loopt hun schuld verder op, met aanmaningskosten en in het uiterste geval een deurwaarderstraject tot gevolg. Wat zorgt ervoor dat zij wel op tijd in actie komen? De brief die wij studenten stuurden zorgde voor 35 procent meer terugbetalingen dan in de controleconditie, waarin debiteuren alleen reguliere betalingsherinneringen ontvingen. In deze workshop bespreken we onze aanpak en kunt u oefenen met het schrijven van effectievere brieven: hoe geeft een brief aanzet tot gewenst gedrag?

   

  Leonie Venhoeven, Gedragspsycholoog domein Werk & Inkomen D&B
  Rosalie Dudkiewicz, Medewerker Kwaliteit, Handhaving en Inspectie DUO
  Marc van der Steeg, Senior adviseur bij het Ministerie van OCW
  mojoimagealt-7020-alt

  mojoimagealt-7022-alt

  mojoimagealt-7024-alt
 • 1.8 Een nieuw budgetcursus: toepassen van de gedragswetenschap
  Handvatten

  De budgetcursus is een veel ingezette interventie. Het afgelopen jaar heeft de Hogeschool Utrecht een budgetcursus met een andere opzet getest. Inzichten uit de gedragswetenschap vormen de basis. De behoefte van de cursist staat centraal, de groep bepaalt welke onderwerpen er worden besproken. De cursus zet sterk in op zelfregulatie en motivatie en minder op kennis en vaardigheden. De eerste reacties van docenten en cursisten zijn positief. In deze workshop vertellen we u meer over hun ervaringen en de uitgangspunten van de nieuwe cursus.

   

  Tamara Madern, Lector Schuldpreventie & Vroegsignalering Hogeschool Utrecht
  Iris van Dam - Veldman, Budgetconsulent Gemeente Zwolle
  mojoimagealt-7038-alt
 • 1.9 Gedragsinzichten in de praktijk
  Handvatten

  De centrale vraag in deze workshop is: Hoe kun je middels schriftelijke communicatie gedrag veranderen? En welke stappen zet je als je hiermee aan de slag wilt gaan? We nemen je mee in de wereld van de gedragswetenschappen waar je leert hoe je gedrag analyseert en leert over gedragstechnieken die je in brieven en e-mails kunt inzetten om mensen in beweging te krijgen.

   

  Hanneke Goosen, Sociaal psycholoog Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Leiden
  Gea Schonewille, Wetenschappelijk medewerker Nibud
  mojoimagealt-7092-altmojoimagealt-6766-alt
 • 1.10 115 Schulden te lijf: Online platform voor hulp & nationale telefoonlijn
  Praktijkvoorbeeld

  In deze workshop wordt uitleg gegeven over het initiatief 115 schulden te lijf. In dit project wordt een online interactief platform ontwikkeld. Vergelijkbaar met 112 heeft het platform als doel mensen snel en gemakkelijk naar de juiste schuldhulp in hun woonplaats door te verwijzen.

   

  Mirre Stallen, Senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam
  Roger Olivieira, Fixer RogerThat
  mojoimagealt-7101-altmojoimagealt-7192-alt
 • 2.1 Effecten van armoede op denken, voelen en doen
  Verdieping


  Armoede is meer dan alleen te weinig geld hebben. Het gaat vaak gepaard met bijvoorbeeld stress, schaamte en andere psychologische factoren. In deze workshop brengen we deze factoren in kaart. Daarna gaan we in gesprek over hoe u hier rekening mee kunt houden in uw professionele praktijk.

   

  Arnoud Plantinga, Behavioral Scientist bij AFM
  mojoimagealt-7030-alt
 • 2.2 Voor één dag arm
  Praktijkvoorbeeld


  U kruipt vandaag in de huid van een persoon met geldproblemen. Welke keuzes moet u maken? Dan belt er weer een schuldeiser, het volgende momentkrijgt u een onverwachte rekening of er staat een deurwaarder op de stoep. Ondertussen hebben uw kinderen nieuwe kleding nodig. Welke druk en stress brengt dit met zich mee? In deze praktijkgerichte workshop ervaart u het aan den lijve.

   

  Micha Aarts, Trainer en budgetcoach Nibud
  mojoimagealt-7032-alt
 • 2.3 Het energiezuiniger maken van de woning: financiële en gevoelsmatige afwegingen
  Verdieping


  Eén van de doelstellingen van het Klimaatakkoord is de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Het Nibud vindt het belangrijk dat alle huishoudens op termijn in een energiezuinige woning wonen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de huishoudportemonnee. Is die investering voor huiseigenaren op te brengen? Welke (niet- rationele) redenen spelen een rol? Maken woningeigenaren wellicht eerder gevoelsmatige afwegingen? Het Nibud presenteert u het onderzoek naar dit interessante keuzeproces. Het Ministerie van BZK reflecteert met u op de uitkomsten in het licht van het Klimaatakkoord: sluiten die goed aan bij de voorstellen die zijn gedaan rond ontzorging van en financiering voor woningeigenaren? Of is er iets anders of meer nodig om de grote verbouwing van Nederland op gang te krijgen?

   

  Marcel Warnaar, Sr. Wetenschappelijk medewerker Nibud
  Jurgen de Jong, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van BZK
  mojoimagealt-7042-alt

  mojoimagealt-7047-alt
 • 2.4 Financieel fit op de werkvloer
  Handvatten

  Hoe komt u als werkgever preventief in actie om te voorkomen dat uw werknemer in de financiële problemen komt? Wat kan een werknemer doen om financieel fit te zijn en hoe wordt het onderwerp bespreekbaar? Tijdens deze interactieve sessie van WOMEN Inc. en Aegon delen we inzichten uit nieuw onderzoek met u en bespreken we de rol van de werkgever met o.a. Elly de Vries (manager PV PostNL).

   

  Elly de Vries, Manager van de stichting personeelsvoorzieningen van PostNL
  Wencke Ester-Lorber, Commercieel directeur Great Place to Work
  Christine Swart, Managing Director WOMEN Inc.
  mojoimagealt-7055-alt
  mojoimagealt-7059-altmojoimagealt-7059-alt
 • 2.5 Schuldenproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  Handvatten

  Hoe kunt u mensen met een LVB en schulden eerder herkennen en effectief ondersteunen? In deze interactieve workshop gaan we in op schuldenproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat is een LVB en hoe herkent u het? We bespreken welke signalen professionals kunnen opmerken in hun beroepspraktijk en hoe u hiermee om kunt gaan. Vervolgens gaan we in op de financiële problematiek van mensen met een LVB. Waarom is deze groep extra kwetsbaar om in de schulden te raken?

   

  Rosine van Dam, Onderzoeker lectoraat Armoede Interventies HvA
  Marleen Kruithof, Onderzoeker HvA
  mojoimagealt-7034-alt
 • 2.6 Eerder met pensioen! Is dat te doen?
  Verdieping

  Veel mensen hebben de wens om eerder met pensioen te gaan. Hoe kun je klanten met een pensioenwens financieel fitter maken? In deze workshop zal worden ingegaan op de keuzes die mensen hebben en maken rondom eerder stoppen met werken en hun pensioen. Op interactieve wijze geven we inzicht in de benadering van deze klanten.

   

  Bram van Eijndthoven, Hoofd Fiscaal Bureau ING Nederland
  mojoimagealt-7046-alt
  • 2.7 Een nieuw budgetcursus: toepassen van de gedragswetenschap
   Handvatten

   De budgetcursus is een veel ingezette interventie. Het afgelopen jaar heeft de Hogeschool Utrecht een budgetcursus met een andere opzet getest. Inzichten uit de gedragswetenschap vormen de basis. De behoefte van de cursist staat centraal, de groep bepaalt welke onderwerpen er worden besproken. De cursus zet sterk in op zelfregulatie en motivatie en minder op kennis en vaardigheden. De eerste reacties van docenten en cursisten zijn positief. In deze workshop vertellen we u meer over hun ervaringen en de uitgangspunten van de nieuwe cursus.

    

   Tamara Madern, Lector Schuldpreventie & Vroegsignalering Hogeschool Utrecht
   mojoimagealt-7038-alt
 • 2.8 Hoe maakt u het verschil?
  Praktijkvoorbeeld

  In deze workshop bewandelen we het pad van Julian. Julian is nu 21 jaar en zit al drie jaar in de schulden, maar hoe is hij daar gekomen? We doorlopen verschillende fases in zijn leven, van zijn eerste bijbaan tot het moment waarop hij 18 wordt. Wat waren valkuilen? In welke mate kreeg hij ondersteuning van instanties zoals gemeente, school, jongerenwerk of verzekeraar? Wat vindt u? Welke steun kunt u een jongere als Julian op belangrijke momenten geven? Hoe kunt u in uw rol het verschil maken voor Julian en andere jongeren zoals hij?

   

  Anne-Mart Kuipers, Adviseur gemeenten Nibud
  Jos Heijhuurs, Adviseur Diversion
  mojoimagealt-7026-alt

  mojoimagealt-7028-alt
 • 2.9 115 Schulden te lijf: Online platform voor hulp & nationale telefoonlijn
  Praktijkvoorbeeld

  In deze workshop wordt uitleg gegeven over het initiatief 115 schulden te lijf. In dit project wordt een online interactief platform ontwikkeld. Vergelijkbaar met 112 heeft het platform als doel mensen snel en gemakkelijk naar de juiste schuldhulp in hun woonplaats door te verwijzen.

   

  Mirre Stallen, Senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam
  Roger Olivieira, Fixer RogerThat
  mojoimagealt-7101-altmojoimagealt-7192-alt
 • 2.10 KidsMoneyFun: hoe worden jongeren financieel bewust?
  Praktijkvoorbeeld

  KidsMoneyFun is een Fins innovatief onderwijsconcept dat in 2018 in Nederland startte. Met KidsMoneyFun maken we jongeren financieel bewust en weerbaar. Ze leren spelenderwijs over samenleving, economie, ondernemerschap en kunnen hun vaardigheden op een unieke manier trainen. Wereldwijd heeft dit concept de nodige prijzen gekregen en goede resultaten bereikt, maar we zijn er nog niet. Om KidsMoneyFun in het schooljaar 2019/2020 gelanceerd te krijgen, hebben we uw hulp nodig. In deze workshop leggen we dan ook niet alleen uit wat de bedoeling is van KidsMoneyFun, maar doen we ook een beroep op úw denkkracht en kennis. Helpt u mee dit succesvolle Finse project te ontvouwen voor onze kids?

   

  Connie Maathuis, Co-founder KidsMoneyFun
  mojoimagealt-7134-alt